Βιβλία για την προετοιμασία για την εξέταση της Αγγλικής γλώσσας IELTS

Προτείνουμε τα παρακάτω βιβλία για να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία σας για το IELTS.

Το Official IELTS Practice Materials: Τόμος 1 παρέχει πλήρη υποδείγματα τεστ Academic και General Training για όλα τα μέρη της εξέτασης: Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), Reading (κατανόηση γραπτού λόγου), Writing (παραγωγή γραπτού λόγου) και Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου), καθώς και απαντήσεις μαζί με σχολιασμό των εξεταστών. Περιέχει επίσης ένα μικρό βιβλίο και ένα CD για την εξέταση Listening.

Το Official IELTS Practice Materials: Τόμος 2 περιλαμβάνει υποδείγματα τεστ Academic και General Training για όλα τα μέρη της εξέτασης: Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), Reading (κατανόηση γραπτού λόγου), Writing (παραγωγή γραπτού λόγου) και Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου), καθώς και απαντήσεις μαζί με σχολιασμό των εξεταστών. Το DVD περιέχει ένα τεστ Listening για εξάσκηση, τις σωστές απαντήσεις καθώς και ένα βίντεο τριών σπουδαστών που εξετάζονται στο Listening.

Για να παραγγείλετε κάποιο από τα παραπάνω βιβλία ή να βρείτε και άλλα βιβλία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/books.