Το IELTS σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελεί μια δίκαιη εξέταση. Οι δεξιότητές σας στην αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθούν αντικειμενικά, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αναπηρίας ή οποιωνδήποτε ειδικών αναγκών που ενδεχομένως να έχετε. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των υποψηφίων μας.

Σε περίπτωση που έχετε κάποια αναπηρία ή ειδική ανάγκη, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε σχετικά με την περίπτωσή σας το συντομότερο δυνατό. Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρειαστούμε μέχρι και τρεις μήνες για την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί τα τελευταία δύο χρόνια, κατά την εγγραφή σας για τις εξετάσεις.

Τι είδους βοήθεια μπορώ να λάβω;

Σε περίπτωση που έχετε δυσκολία στην όραση, μπορούμε να παρέχουμε:

  • θέματα εξετάσεων σε μεγέθυνση
  • θέματα εξετάσεων σε μορφή Braille
  • βοήθεια στην καταγραφή των απαντήσεων (γραφέα).

Σε περίπτωση που έχετε δυσκολία στην ακοή, μπορούμε να παρέχουμε:

  • ειδικό εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου
  • την ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) με μορφή χειλεοανάγνωσης (Lip Reading format).

Σε περίπτωση που έχετε μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), μπορούμε να κανονίσουμε:

  • επιπλέον χρόνο για τις εξετάσεις Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing).