Ένα κολάζ ενός νεαρού άνδρα και μιας νεαρής γυναίκας σε μοβ φόντο

Το 2021 πραγματοποιήσαμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη, η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές ερευνητικές μέθοδοι έχουν προσεγγίσει την έννοια της συνοχής, καθώς και τις παρεμβάσεις και τις τάσεις γύρω από αυτή.

Ακολούθησαν μια σειρά από συστάσεις που προέκυψαν από την ημερίδα για νέους που διοργανώσαμε τον Μάρτιο του 2022 με συμμετοχές από την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Στο μέλλον, σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με νέους με διαφορετικό υπόβαθρο μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και εργασίας. Επίσης, στοχεύουμε στη δημιουργία περισσότερων χώρων για συζήτηση ώστε να ακουστεί η φωνή των νέων και να υποστηριχθούν τοπικοί θεσμοί, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης σε επίπεδο κοινότητας.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2022 θα κοινοποιήσουμε μια ανοιχτή πρόσκληση για συμμετέχοντες.