Ένα κολάζ μιας νεαρής γυναίκας και ενός νεαρού άνδρα σε κόκκινο και πορτοκαλί φόντο

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας προγράμματος Youth Leadership και του παγκόσμιου προγράμματος Alumni UK, δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό σεμινάριο για την Ισότητα των Φύλων που απευθύνεται σε νέους που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/EΟΧ και Ελβετίας και σε αποφοίτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας.

Το σεμινάριο προετοιμάζει του νέους να γίνουν φορείς αλλαγής σε θέματα ισότητας φύλων, αναπτύσσοντας τις ηγετικές τους ικανότητες και υποστηρίζοντάς τους να υλοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις στις κοινότητές τους. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί από την Clore Social Leadership και το British Council και αποτελείται τόσο από μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης (αναγνωστικό υλικό, βίντεο, podcast και άρθρα) όσο και σύγχρονης εκπαίδευσης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες δυνατότητες για αναστοχασμό και επαφή με άλλους νέους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους νέους να διαμορφώσουν τον κόσμο γύρω τους και να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της δημιουργίας δικτύων.

Χρονοδιάγραμμα και διάρκεια

Το σεμινάριο ξεκινά τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2022 και ολοκληρώνεται σε περίοδο πέντε εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αφιερώνουν 4–5 ώρες την εβδομάδα, οι οποίες θα αποτελούνται από μια μίξη σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ζωντανές συναντήσεις με άλλους.

Κάθε εβδομάδα θα περιλαμβάνει μια εργασία και μια άσκηση απολογισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση και η δεξιότητα των συμμετεχόντων να εφαρμόσουν όσα μαθαίνουν. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν υποστήριξη από έναν εκπαιδευτή μέσω των ζωντανών συναντήσεων.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

 • Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί παράλληλα σε δύο ομάδες, μια ομάδα που θα αποτελείται από Ευρωπαίους αποφοίτους Βρετανικών πανεπιστημίων και μια από νέους που ζουν σε χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης τους και το που έχουν σπουδάσει.
 • Το διαδικτυακό σεμινάριο πέντε εβδομάδων θα γίνει στα Αγγλικά. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει και να προσαρμόζεται στην καθημερινότητα του κάθε συμμετέχοντα.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εβδομαδιαία συνάντηση διάρκειας 120 λεπτών μετά την ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικής ενότητας.
 • Για τους αποφοίτους των Βρετανικών πανεπιστημίων οι ζωντανές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: 31 Οκτωβρίου και 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου στις 18.30–20.30 ώρα Ελλάδας (17.30–19.30 CET).
 • Για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι ζωντανές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: 11, 18, 25 Οκτωβρίου και 2, 8 Νοεμβρίου στις 18.30–20.30 ώρα Ελλάδας (17.30–19.30 CET).
 • Περίπου 25–30 συμμετέχοντες (ανά ομάδα) θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διοργανωθούν επιπλέον δράσεις για τους συμμετέχοντες, όπως συναντήσεις δικτύωσης για νέους που υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων και μικρές χορηγίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Εκπαιδευτική διαδικασία

 • Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε πέντε εβδομάδες με κάθε εβδομάδα να εστιάζει σε ένα βασικό συστατικό της κοινωνικής ηγεσίας.
 • Στην αρχή της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για το υλικό της συγκεκριμένης εβδομάδας που θα τους είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Θα λαμβάνουν επίσης μια πρακτική εργασία που θα πρέπει να ολοκληρώσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
 • Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μια εργασία για τον απολογισμό της εβδομάδας.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοψίσουν όσα έμαθαν την εβδομάδα που πέρασε σε ένα απολογιστικό κείμενο. Ο προσωπικός αναστοχασμός έχει σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν με αυτοκριτική.
 • Κάθε εβδομάδα, θα διοργανώνεται μια συνάντηση στην οποία οι συντονιστές θα εκτιμούν την πρόοδο των συμμετεχόντων και θα τους ενθαρρύνουν να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Κριτήρια επιλογής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να είναι 18–35 ετών
 • να είναι κάτοικοι χώρας της ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετίας
 • να έχουν πτυχίο (ή μεταπτυχιακό) από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας (μόνο για την ομάδα αποφοίτων)
 • να έχουν ηγετικές ικανότητες και σχετικό ενδιαφέρον και εμπειρία
 • να έχουν προηγούμενη εμπειρία στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων και πρόθεση να ενισχύσουν τη θέση και την επιρροή τους σε αυτόν τον τομέα
 • vα έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • να έχουν πρόσβαση σε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο και να είναι σε θέση να αφιερώσουν πέντε εβδομάδες για το διαδικτυακό σεμινάριο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαριλένα Κυριάκου στο Marilena.Kyriakou@cy.britishcouncil.org.