Όροι και προϋποθέσεις

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εξετάσεων IELTS κατά την εγγραφή σας στις εξετάσεις.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με:

  • τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε
  • τα μέτρα ασφαλείας των εξετάσεων
  • τη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων
  • τη διαδικασία ακύρωσης των εξετάσεων
  • τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας.

Εάν δίνετε την εξέταση IELTS Online, θα πρέπει να επιδείξετε το έγγραφο ταυτοποίησής σας κατά την έναρξη κάθε ενότητας της εξέτασης.

Επιλέγοντας το τετράγωνο που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ηλεκτρονική σας αίτηση, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εξετάσεων IELTS και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε προς αυτούς.

Επισήμανση:

  • Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ο νόμιμος κηδεμόνας σας πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Έντυπο συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα ανήλικου τέκνου (PDF, 485 kb) για τη συμμετοχή στο τεστ IELTS. Ελέγξτε και σαρώστε τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα και στείλτε την σύμφωνα με τις οδηγίες της φόρμας.
  • Ως πρόσθετο μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας των εξετάσεων IELTS, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φωτογραφηθούν από το διοικητικό προσωπικό του IELTS κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες που σας παρέχονται μετά την εγγραφή σας για τις εξετάσεις.
  • Όλοι οι υποψήφιοι, ή οι γονείς/κηδεμόνες υποψηφίων κάτω των 18 ετών, πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Έντυπο συναίνεσης (PDF, 96 kb) για λήψη φωτογραφίας κατόπιν ενημέρωσης. Μετά την ολοκλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, στείλτε το έντυπο αυτό ως σαρωμένο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservices@britishcouncil.gr.

Το British Council και οι εξεταστικές επιτροπές της Βρετανίας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αδιάκοπη παροχή των υπηρεσιών τους. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν διακοπές που οφείλονται σε καταστάσεις που διαφεύγουν του ελέγχου μας. Αν οι εξετάσεις ή τα αποτελέσματα διαταραχθούν, ακυρωθούν ή καθυστερήσουν, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό. Η ευθύνη του British Council περιορίζεται στην επιστροφή των εξέταστρων και στην επανεξέταση των υποψηφίων σε επόμενη ημερομηνία.