Στυλό και εγχειρίδια IELTS

Βολικές ημερομηνίες εξετάσεων, γρήγορα αποτελέσματα με το IELTS on paper

Αν επιλέξετε το IELTS on paper, θα εξεταστείτε στις ενότητες Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing) γραπτώς. Η εξέταση της ενότητας Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) θα πραγματοποιηθεί με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με έναν πιστοποιημένο εξεταστή IELTS.

Οι εξετάσεις Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing) θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. Η εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) διενεργείται την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις, την εβδομάδα πριν τις γραπτές εξετάσεις ή μία ημέρα μετά τις γραπτές εξετάσεις.

Ειδικές ρυθμίσεις

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με οποιεσδήποτε ειδικές ρυθμίσεις μπορεί να χρειαστείτε για τις εξετάσεις σας. Επικοινωνήστε μαζί μας τρεις μήνες πριν την ημερομηνία των εξετάσεών σας για να μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για ειδικές ρυθμίσεις.

Διαθέσιμες ημερομηνίες εξετάσεων

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις μελλοντικές ημερομηνίες γραπτών εξετάσεων μόνο των IELTS Academic και General Training (όχι του IELTS UKVI) στην Ελλάδα και την προθεσμία εγγραφής. Σας συστήνουμε να κλείσετε τη θέση σας πριν την προθεσμία εγγραφής.

Ελέγξτε το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής για ενημέρωση διαθεσιμότητας θέσεων σε πραγματικό χρόνο και βρείτε την ημερομηνία εξετάσεων που σας βολεύει.

Σημειώστε ότι εάν έχουν καταληφθεί όλες οι θέσεις συμμετοχής και είναι πλήρης η συγκεκριμένη εξεταστική, δε θα είστε σε θέση να δείτε την εξεταστική στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εγγραφής.

Θα λάβετε ένα email με τα πλήρη στοιχεία της εξέτασης (πρόγραμμα, διεύθυνση τόπου διεξαγωγής εξετάσεων, πληροφορίες εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου) περίπου πέντε μέρες πριν από την εξέταση.

Προφορικές εξετάσεις

Η εξέταση Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) διενεργείται την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις, την εβδομάδα πριν τις γραπτές εξετάσεις ή μία ημέρα μετά τις γραπτές εξετάσεις. Για τους υποψήφιους εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης (βάση της διεύθυνσης που έχει δηλωθεί) οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις.

Σημείωση: Οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται έως και τις 21.00 την ημέρα των γραπτών εξετάσεων. Παρακαλούμε μεριμνήστε για τον προγραμματισμό του ταξιδιού σας.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα επιβεβαιωθούν με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα λάβετε ηλεκτρονικά (με email) περίπου πέντε μέρες πριν από τη γραπτή εξέταση.

Δεν μπορείτε να βρείτε κατάλληλη ημερομηνία;

Ελέγξτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για την εξέταση IELTS on computer.