Σπουδάστε στην Ευρώπη με το IELTS

Ενδιαφέρεστε να σπουδάσετε ή να εργαστείτε στην Ευρώπη; Το IELTS θα σας βοηθήσει να το επιτύχετε. 

Γνωρίζατε ότι εκατοντάδες πτυχία Bachelor, Master και PhD σε όλη την Ευρώπη διδάσκονται εξολοκλήρου ή τμηματικά στα Αγγλικά; Πολλά Ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού ιδιωτικών κολλεγίων και δημόσιων πανεπιστημίων – ήδη αναγνωρίζουν το IELTS ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικοί φορείς και κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζουν ότι το IELTS αντανακλά με ακρίβεια την ικανότητά σας να καταλαβαίνετε, να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε Αγγλικά.

Ανακαλύψτε ποιοι οργανισμοί αποδέχονται το IELTS σε όλη την Ευρώπη.

Το IELTS στην Ελλάδα

Το IELTS δεν ανοίγει το δρόμο μόνο για σπουδές και καριέρα στο εξωτερικό, αλλά είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά.

Ανακαλύψτε ποιοι οργανισμοί αποδέχονται το IELTS στην Ελλάδα.

Το IELTS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα. Το IELTS έχει προσεκτικά σχεδιαστεί πάνω σε μια διεθνή κλίμακα καθιερωμένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IELTS για επαγγελματικό και εκπαιδευτικό σκοπό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βαθμολογία IELTS
Επίπεδο ΚΕΠΑ
< 4.0 Κάτω από Β1
4.0–5.0 Β1
5.5–6.5 Β2
7.0–8.0 Γ1
8.5–9.0 Γ2

Εξωτερικοί σύνδεσμοι