Σπουδές στο εξωτερικό με το IELTS: Χρήσιμες συμβουλές

Η αίτηση σας για σπουδές στην χώρα της επιλογής σας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιείστε την λίστα ελέγχου μας για να καταγράφετε την πρόοδό σας.

Μέχρι 3 έτη πριν την εγγραφή

Βρείτε το κολλέγιο ή το πανεπιστήμιο που καλύπτει τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες σας και μάθετε ποια έκδοση IELTS και τι βαθμολογία αυτό απαιτεί. Μάθετε πώς να εγγραφείτε για το IELTS.

  • Διατηρήστε μία καλή ακαδημαϊκή επίδοση στο ίδρυμα στο οποίο φοιτάτε τώρα.
  • Βρείτε το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο IELTS, κι ελέγξτε μια βολική για εσάς ημερομηνία για να κάνετε κράτηση θέσης. Θα πρέπει να προγραμματίσετε να κάνετε την εξέταση περίπου 12–14 μήνες πριν την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ημερομηνίες εξετάσεων, εξέταστρα και εξεταστικά κέντρα για περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Ξεκινήστε την προετοιμασία για το IELTS – ακόμα κι αν η Αγγλική είναι η μητρική σας γλώσσα. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με την μορφή και τους χρόνους των ενοτήτων της εξέτασης.
  • Βρείτε αν τα ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν απαιτούν κάποια εξέταση για εισαγωγή. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε πότε θα κάνετε τις εξετάσεις αυτές που απαιτούνται από τα ιδρύματα της επιλογής σας.

15–18 μήνες πριν την εγγραφή

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από ιστοσελίδες όπως τα παρακάτω:

12–14 μήνες πριν την εγγραφή

Κάντε το τεστ IELTS και λάβετε το αποτέλεσμά σας εντός 13 ημερών. Επισκεφθείτε την ενότητα Προετοιμαστείτε για το IELTS για ιδέες για το πώς θα πετύχετε καλύτερη επίδοση την επόμενη φορά, εάν δεν πετύχατε την επιθυμητή βαθμολογία στην αρχική σας προσπάθεια.

  • Ετοιμάστε έναν φάκελο για κάθε ίδρυμα στο οποίο θέλετε να κάνετε αίτηση, ώστε να διατηρήσετε όλες τις φόρμες, αποδείξεις και αλληλογραφία οργανωμένα.
  • Διαβάστε το περιεχόμενο των αιτήσεων προσεκτικά και σιγουρευτείτε για τις απαιτούμενες προθεσμίες.
  • Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο αίτησης ώστε να παραμένετε στην σωστή τροχιά κατά την διάρκεια της διαδικασίας.

10–12 μήνες πριν την εγγραφή

  • Συμπληρώστε την αίτηση (ή αιτήσεις) εισαγωγής για το ίδρυμα της επιλογής σας.
  • Συμπληρώστε την αίτηση (ή αιτήσεις) για τυχόν οικονομική υποστήριξη και/ή υποτροφίες για τις οποίες επιθυμείτε να αιτηθείτε.
  • Ελέγξτε τις απαιτήσεις για visa (εάν υπάρχουν).

6–9 μήνες πριν την εγγραφή

Σε αυτή την φάση θα πρέπει να γνωρίζετε ποια ιδρύματα σας έχουν δεχθεί ως φοιτητή/φοιτήτρια.

3 μήνες πριν την εγγραφή

Εάν απαιτείται, βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας για visa εξελίσσεται ομαλά.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι